Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2011 Manresa Origen geogràfic: Amèrica del Sud
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 1.095 124 5,59 11,32
Districte II 3.579 622 28,06 17,38
Districte III 2.043 288 12,99 14,10
Districte IV 3.233 667 30,09 20,63
Districte V 3.575 485 21,88 13,57
Districte VI 296 31 1,40 10,47
Total 13.821 2.217 100,00 16,04

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic