Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2021 Manresa Origen geogràfic: Àsia oriental
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 833 20 3,41 2,40
Districte II 3.961 165 28,16 4,17
Districte III 2.137 130 22,18 6,08
Districte IV 3.853 153 26,11 3,97
Districte V 3.891 117 19,97 3,01
Districte VI 352 <4 0,17 0,28
Total 15.027 586 100,00 3,90

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic