Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2020 Manresa Origen geogràfic: Àsia del Sud
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 827 28 5,93 3,39
Districte II 3.925 98 20,76 2,50
Districte III 2.147 56 11,86 2,61
Districte IV 3.747 154 32,63 4,11
Districte V 3.806 129 27,33 3,39
Districte VI 290 7 1,48 2,41
Total 14.742 472 100,00 3,20

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic