Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2016 Manresa Origen geogràfic: Àsia del Sud
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 648 19 7,12 2,93
Districte II 3.252 80 29,96 2,46
Districte III 1.620 12 4,49 0,74
Districte IV 2.796 76 28,46 2,72
Districte V 2.923 78 29,21 2,67
Districte VI 164 <4 0,75 1,22
Total 11.403 267 100,00 2,34

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic