Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2020 Manresa Origen geogràfic: Europa central i oriental
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 827 16 2,36 1,93
Districte II 3.925 184 27,10 4,69
Districte III 2.147 81 11,93 3,77
Districte IV 3.747 202 29,75 5,39
Districte V 3.806 190 27,98 4,99
Districte VI 290 6 0,88 2,07
Total 14.742 679 100,00 4,61

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic