Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2020 Manresa Origen geogràfic: Orient Mitjà
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 827 8 9,64 0,97
Districte II 3.925 36 43,37 0,92
Districte III 2.147 4 4,82 0,19
Districte IV 3.747 5 6,02 0,13
Districte V 3.806 26 31,33 0,68
Districte VI 290 4 4,82 1,38
Total 14.742 83 100,00 0,56

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic