Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2021 Manresa Origen geogràfic: Àfrica del Nord
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 833 494 7,28 59,30
Districte II 3.961 1.693 24,94 42,74
Districte III 2.137 1.034 15,24 48,39
Districte IV 3.853 1.569 23,12 40,72
Districte V 3.891 1.774 26,14 45,59
Districte VI 352 223 3,29 63,35
Total 15.027 6.787 100,00 45,17

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic