Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2010 Manresa Origen geogràfic: Bèlgica
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 1.117 0 0,00 0,00
Districte II 3.422 <4 33,33 0,06
Districte III 1.859 <4 33,33 0,11
Districte IV 3.201 <4 16,67 0,03
Districte V 3.546 <4 16,67 0,03
Districte VI 320 0 0,00 0,00
Total 13.465 6 100,00 0,04

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic