Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2020 Manresa Origen geogràfic: França
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 827 9 10,11 1,09
Districte II 3.925 41 46,07 1,04
Districte III 2.147 6 6,74 0,28
Districte IV 3.747 15 16,85 0,40
Districte V 3.806 16 17,98 0,42
Districte VI 290 <4 2,25 0,69
Total 14.742 89 100,00 0,60

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic