Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2001 Manresa Origen geogràfic: França
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 313 0 0,00 0,00
Districte II 372 5 20,00 1,34
Districte III 348 <4 12,00 0,86
Districte IV 403 8 32,00 1,99
Districte V 559 5 20,00 0,89
Districte VI 27 4 16,00 14,81
Total 2.022 25 100,00 1,24

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic