Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2014 Manresa Origen geogràfic: França
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 844 6 10,34 0,71
Districte II 3.412 18 31,03 0,53
Districte III 1.798 5 8,62 0,28
Districte IV 3.012 13 22,41 0,43
Districte V 3.263 15 25,86 0,46
Districte VI 213 <4 1,72 0,47
Total 12.542 58 100,00 0,46

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic