Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2003 Manresa Origen geogràfic: Itàlia
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 775 <4 2,60 0,26
Districte II 978 26 33,77 2,66
Districte III 805 4 5,19 0,50
Districte IV 991 27 35,06 2,72
Districte V 1.233 18 23,38 1,46
Districte VI 55 0 0,00 0,00
Total 4.837 77 100,00 1,59

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic