Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2012 Manresa Origen geogràfic: Països Baixos
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 1.038 4 19,05 0,39
Districte II 3.674 6 28,57 0,16
Districte III 2.127 <4 4,76 0,05
Districte IV 3.313 <4 14,29 0,09
Districte V 3.623 7 33,33 0,19
Districte VI 278 0 0,00 0,00
Total 14.053 21 100,00 0,15

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic