Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2017 Manresa Origen geogràfic: Països Baixos
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 654 <4 5,26 0,15
Districte II 3.218 <4 15,79 0,09
Districte III 1.681 <4 5,26 0,06
Districte IV 2.950 <4 10,53 0,07
Districte V 2.929 12 63,16 0,41
Districte VI 172 0 0,00 0,00
Total 11.604 19 100,00 0,16

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic