Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2009 Manresa Origen geogràfic: Polònia
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 1.177 34 8,17 2,89
Districte II 3.327 92 22,12 2,77
Districte III 1.826 70 16,83 3,83
Districte IV 3.285 111 26,68 3,38
Districte V 3.595 106 25,48 2,95
Districte VI 347 <4 0,72 0,86
Total 13.557 416 100,00 3,07

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic