Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2004 Manresa Origen geogràfic: Portugal
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 827 0 0,00 0,00
Districte II 1.311 7 25,93 0,53
Districte III 1.048 <4 7,41 0,19
Districte IV 1.201 7 25,93 0,58
Districte V 1.496 9 33,33 0,60
Districte VI 77 <4 7,41 2,60
Total 5.960 27 100,00 0,45

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic