Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2013 Manresa Origen geogràfic: Portugal
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 1.044 <4 2,25 0,19
Districte II 3.580 31 34,83 0,87
Districte III 2.059 8 8,99 0,39
Districte IV 3.250 36 40,45 1,11
Districte V 3.523 8 8,99 0,23
Districte VI 244 4 4,49 1,64
Total 13.700 89 100,00 0,65

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic