Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2004 Manresa Origen geogràfic: Regne Unit
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 827 <4 5,56 0,12
Districte II 1.311 8 44,44 0,61
Districte III 1.048 <4 11,11 0,19
Districte IV 1.201 <4 16,67 0,25
Districte V 1.496 4 22,22 0,27
Districte VI 77 0 0,00 0,00
Total 5.960 18 100,00 0,30

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic