Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2013 Manresa Origen geogràfic: Regne Unit
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 1.044 6 13,04 0,57
Districte II 3.580 14 30,43 0,39
Districte III 2.059 <4 6,52 0,15
Districte IV 3.250 16 34,78 0,49
Districte V 3.523 7 15,22 0,20
Districte VI 244 0 0,00 0,00
Total 13.700 46 100,00 0,34

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic