Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2017 Manresa Origen geogràfic: Regne Unit
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 654 <4 2,63 0,15
Districte II 3.218 10 26,32 0,31
Districte III 1.681 7 18,42 0,42
Districte IV 2.950 16 42,11 0,54
Districte V 2.929 4 10,53 0,14
Districte VI 172 0 0,00 0,00
Total 11.604 38 100,00 0,33

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic