Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2020 Manresa Origen geogràfic: Romania
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 827 14 1,13 1,69
Districte II 3.925 328 26,41 8,36
Districte III 2.147 188 15,14 8,76
Districte IV 3.747 386 31,08 10,30
Districte V 3.806 308 24,80 8,09
Districte VI 290 18 1,45 6,21
Total 14.742 1.242 100,00 8,42

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic