Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2002 Manresa Origen geogràfic: Romania
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 523 5 18,52 0,96
Districte II 665 7 25,93 1,05
Districte III 562 0 0,00 0,00
Districte IV 693 13 48,15 1,88
Districte V 839 <4 7,41 0,24
Districte VI 35 0 0,00 0,00
Total 3.317 27 100,00 0,81

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic