Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2003 Manresa Origen geogràfic: Romania
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 775 6 5,04 0,77
Districte II 978 26 21,85 2,66
Districte III 805 12 10,08 1,49
Districte IV 991 41 34,45 4,14
Districte V 1.233 29 24,37 2,35
Districte VI 55 5 4,20 9,09
Total 4.837 119 100,00 2,46

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic