Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2005 Manresa Origen geogràfic: Romania
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 891 27 7,26 3,03
Districte II 1.682 146 39,25 8,68
Districte III 1.273 53 14,25 4,16
Districte IV 1.655 105 28,23 6,34
Districte V 1.936 41 11,02 2,12
Districte VI 140 0 0,00 0,00
Total 7.577 372 100,00 4,91

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic