Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2006 Manresa Origen geogràfic: Romania
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 1.009 58 9,40 5,75
Districte II 1.964 192 31,12 9,78
Districte III 1.473 90 14,59 6,11
Districte IV 1.976 199 32,25 10,07
Districte V 2.264 78 12,64 3,45
Districte VI 168 0 0,00 0,00
Total 8.854 617 100,00 6,97

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic