Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2010 Manresa Origen geogràfic: Romania
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 1.117 50 3,52 4,48
Districte II 3.422 455 32,00 13,30
Districte III 1.859 188 13,22 10,11
Districte IV 3.201 410 28,83 12,81
Districte V 3.546 313 22,01 8,83
Districte VI 320 6 0,42 1,88
Total 13.465 1.422 100,00 10,56

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic