Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2013 Manresa Origen geogràfic: Romania
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 1.044 68 4,40 6,51
Districte II 3.580 492 31,82 13,74
Districte III 2.059 216 13,97 10,49
Districte IV 3.250 417 26,97 12,83
Districte V 3.523 338 21,86 9,59
Districte VI 244 15 0,97 6,15
Total 13.700 1.546 100,00 11,28

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic