Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2021 Manresa Origen geogràfic: Ucraïna
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 6 14 20 7,12 0,13
De 5 a 9 anys 10 4 14 4,98 0,09
De 10 a 14 anys 7 8 15 5,34 0,10
De 15 a 19 anys 8 9 17 6,05 0,11
De 20 a 24 anys 10 10 20 7,12 0,13
De 25 a 29 anys 12 14 26 9,25 0,17
De 30 a 34 anys 11 13 24 8,54 0,16
De 35 a 39 anys 6 17 23 8,19 0,15
De 40 a 44 anys 12 14 26 9,25 0,17
De 45 a 49 anys 13 15 28 9,96 0,19
De 50 a 54 anys 14 9 23 8,19 0,15
De 55 a 59 anys 10 11 21 7,47 0,14
De 60 a 64 anys 9 <4 12 4,27 0,08
De 65 a 69 anys 4 4 8 2,85 0,05
De 70 a 74 anys <4 <4 <4 0,36 <0,01
De 75 a 79 anys <4 <4 <4 0,36 <0,01
De 80 a 84 anys <4 <4 <4 0,71 0,01
De 85 anys i més <4 <4 <4 0,00 0,00
Total 135 146 281 100,00 1,87
% 48,04 51,96 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic