Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2021 Manresa Origen geogràfic: Ucraïna
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 833 4 1,42 0,48
Districte II 3.961 78 27,76 1,97
Districte III 2.137 41 14,59 1,92
Districte IV 3.853 100 35,59 2,60
Districte V 3.891 54 19,22 1,39
Districte VI 352 4 1,42 1,14
Total 15.027 281 100,00 1,87

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic