Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2001 Manresa Origen geogràfic: Ucraïna
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 313 0 0,00 0,00
Districte II 372 <4 11,11 0,27
Districte III 348 0 0,00 0,00
Districte IV 403 0 0,00 0,00
Districte V 559 8 88,89 1,43
Districte VI 27 0 0,00 0,00
Total 2.022 9 100,00 0,45

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic