Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2002 Manresa Origen geogràfic: Ucraïna
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 523 8 28,57 1,53
Districte II 665 11 39,29 1,65
Districte III 562 0 0,00 0,00
Districte IV 693 4 14,29 0,58
Districte V 839 5 17,86 0,60
Districte VI 35 0 0,00 0,00
Total 3.317 28 100,00 0,84

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic