Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2010 Manresa Origen geogràfic: Ucraïna
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 1.117 4 2,38 0,36
Districte II 3.422 59 35,12 1,72
Districte III 1.859 17 10,12 0,91
Districte IV 3.201 53 31,55 1,66
Districte V 3.546 31 18,45 0,87
Districte VI 320 4 2,38 1,25
Total 13.465 168 100,00 1,25

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic