Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2015 Manresa Origen geogràfic: Ucraïna
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 727 <4 1,49 0,41
Districte II 3.315 48 23,88 1,45
Districte III 1.626 34 16,92 2,09
Districte IV 2.904 69 34,33 2,38
Districte V 2.949 43 21,39 1,46
Districte VI 183 4 1,99 2,19
Total 11.704 201 100,00 1,72

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic