Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2017 Manresa Origen geogràfic: Ucraïna
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 654 <4 0,84 0,31
Districte II 3.218 62 26,05 1,93
Districte III 1.681 35 14,71 2,08
Districte IV 2.950 78 32,77 2,64
Districte V 2.929 57 23,95 1,95
Districte VI 172 4 1,68 2,33
Total 11.604 238 100,00 2,05

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic