Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2020 Manresa Origen geogràfic: Geòrgia
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 827 <4 1,85 0,36
Districte II 3.925 37 22,84 0,94
Districte III 2.147 20 12,35 0,93
Districte IV 3.747 50 30,86 1,33
Districte V 3.806 52 32,10 1,37
Districte VI 290 0 0,00 0,00
Total 14.742 162 100,00 1,10

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic