Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2005 Manresa Origen geogràfic: Geòrgia
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 891 0 0,00 0,00
Districte II 1.682 0 0,00 0,00
Districte III 1.273 <4 60,00 0,24
Districte IV 1.655 0 0,00 0,00
Districte V 1.936 <4 20,00 0,05
Districte VI 140 <4 20,00 0,71
Total 7.577 5 100,00 0,07

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic