Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2020 Manresa Origen geogràfic: Rússia
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 827 7 5,26 0,85
Districte II 3.925 37 27,82 0,94
Districte III 2.147 16 12,03 0,75
Districte IV 3.747 32 24,06 0,85
Districte V 3.806 40 30,08 1,05
Districte VI 290 <4 0,75 0,34
Total 14.742 133 100,00 0,90

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic