Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2006 Manresa Origen geogràfic: Rússia
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 1.009 5 4,85 0,50
Districte II 1.964 27 26,21 1,37
Districte III 1.473 14 13,59 0,95
Districte IV 1.976 36 34,95 1,82
Districte V 2.264 20 19,42 0,88
Districte VI 168 <4 0,97 0,60
Total 8.854 103 100,00 1,16

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic