Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2012 Manresa Origen geogràfic: Rússia
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 1.038 5 3,76 0,48
Districte II 3.674 42 31,58 1,14
Districte III 2.127 14 10,53 0,66
Districte IV 3.313 31 23,31 0,94
Districte V 3.623 37 27,82 1,02
Districte VI 278 4 3,01 1,44
Total 14.053 133 100,00 0,95

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic