Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2020 Manresa Origen geogràfic: Algèria
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 827 13 18,84 1,57
Districte II 3.925 15 21,74 0,38
Districte III 2.147 16 23,19 0,75
Districte IV 3.747 21 30,43 0,56
Districte V 3.806 4 5,80 0,11
Districte VI 290 0 0,00 0,00
Total 14.742 69 100,00 0,47

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic