Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2000 Manresa Origen geogràfic: Algèria
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 197 <4 7,14 0,51
Districte II 242 <4 14,29 0,83
Districte III 255 <4 21,43 1,18
Districte IV 248 0 0,00 0,00
Districte V 338 8 57,14 2,37
Districte VI 10 0 0,00 0,00
Total 1.290 14 100,00 1,09

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic