Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2002 Manresa Origen geogràfic: Algèria
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 523 10 18,87 1,91
Districte II 665 5 9,43 0,75
Districte III 562 14 26,42 2,49
Districte IV 693 0 0,00 0,00
Districte V 839 24 45,28 2,86
Districte VI 35 0 0,00 0,00
Total 3.317 53 100,00 1,60

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic