Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2005 Manresa Origen geogràfic: Algèria
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 891 9 12,33 1,01
Districte II 1.682 9 12,33 0,54
Districte III 1.273 14 19,18 1,10
Districte IV 1.655 13 17,81 0,79
Districte V 1.936 28 38,36 1,45
Districte VI 140 0 0,00 0,00
Total 7.577 73 100,00 0,96

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic