Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2014 Manresa Origen geogràfic: Algèria
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 844 10 29,41 1,18
Districte II 3.412 <4 8,82 0,09
Districte III 1.798 7 20,59 0,39
Districte IV 3.012 9 26,47 0,30
Districte V 3.263 5 14,71 0,15
Districte VI 213 0 0,00 0,00
Total 12.542 34 100,00 0,27

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic