Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2013 Manresa Origen geogràfic: Gàmbia
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 1.044 0 0,00 0,00
Districte II 3.580 15 21,74 0,42
Districte III 2.059 <4 4,35 0,15
Districte IV 3.250 15 21,74 0,46
Districte V 3.523 30 43,48 0,85
Districte VI 244 6 8,70 2,46
Total 13.700 69 100,00 0,50

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic