Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2005 Manresa Origen geogràfic: Mali
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 891 <4 14,29 0,11
Districte II 1.682 <4 14,29 0,06
Districte III 1.273 <4 42,86 0,24
Districte IV 1.655 <4 28,57 0,12
Districte V 1.936 0 0,00 0,00
Districte VI 140 0 0,00 0,00
Total 7.577 7 100,00 0,09

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic