Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2008 Manresa Origen geogràfic: Mali
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 1.086 0 0,00 0,00
Districte II 2.911 6 25,00 0,21
Districte III 1.685 <4 8,33 0,12
Districte IV 2.894 5 20,83 0,17
Districte V 3.172 10 41,67 0,32
Districte VI 309 <4 4,17 0,32
Total 12.057 24 100,00 0,20

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic