Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2009 Manresa Origen geogràfic: Mali
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 1.177 0 0,00 0,00
Districte II 3.327 12 31,58 0,36
Districte III 1.826 <4 2,63 0,05
Districte IV 3.285 9 23,68 0,27
Districte V 3.595 15 39,47 0,42
Districte VI 347 <4 2,63 0,29
Total 13.557 38 100,00 0,28

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic