Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2020 Manresa Origen geogràfic: Marroc
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 827 476 7,20 57,56
Districte II 3.925 1.677 25,36 42,73
Districte III 2.147 1.022 15,45 47,60
Districte IV 3.747 1.491 22,55 39,79
Districte V 3.806 1.764 26,67 46,35
Districte VI 290 183 2,77 63,10
Total 14.742 6.613 100,00 44,86

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic