Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2004 Manresa Origen geogràfic: Marroc
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 827 643 18,94 77,75
Districte II 1.311 639 18,82 48,74
Districte III 1.048 675 19,88 64,41
Districte IV 1.201 563 16,58 46,88
Districte V 1.496 825 24,30 55,15
Districte VI 77 50 1,47 64,94
Total 5.960 3.395 100,00 56,96

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic